AltoFolder2004  

Als u uw Suzuki klassieker laat registreren, krijgt u als eigenaar van zo’n klassieker met behulp van uw inloggegevens toegang tot het register en de daarin vermelde (niet privacygevoelige) gegevens. U kunt dan zien hoeveel klassiekers (totaal en per type) in Nederland en per woonplaats of regio zijn geregistreerd en welke autogegevens daarover bekend zijn. En er zijn mogelijkheden om de ervaringen die u met uw klassieker heeft opgedaan met andere liefhebbers te delen of technische informatie uit te wisselen. Als u een specifieke groep eigenaren van klassiekers wilt benaderen, verstrekken wij niet hun privacygevoelige persoonsgegevens, maar wel kunnen wij ervoor zorgen dat uw informatie bij hen terecht komt. Dat kan ook als u een mooie tourtocht wilt organiseren voor de eigenaren van een specifiek type, bijvoorbeeld de Suzuki Fronte. Verder gebruiken wij de beschikbare gegevens om regelmatig een evenement te organiseren, hetzij voor de eigenaren van alleen een specifiek type (bijvoorbeeld de Swift Cabrio) of op veel grotere schaal voor de eigenaren van alle geregistreerde Suzuki klassiekers.

Daarnaast bouwen wij aan een zo compleet mogelijke – en liefst gedigitaliseerde – verzameling van technische en historische documentatie en gegevens over de Suzuki klassiekers. Graag houden wij die verzameling beschikbaar voor belangstellende eigenaren van de klassiekers. En omgekeerd houden wij ons natuurlijk aanbevolen voor al het materiaal waarover wij nog niet beschikken, maar u wellicht wel!