AltoFolder2004  

In 2015 is de website van start gegaan. Een prachtig medium om het Nederlandse register van Suzuki klassiekers bij belangstellenden onder de aandacht te brengen en de daarin opgenomen gegevens (na inloggen) zichtbaar te maken.

Doelstelling is om door middel van registratie in kaart te brengen welke Suzuki klassiekers er in Nederland nog rondrijden, in welke conditie ze zijn en wie de eigenaren zijn. Op deze manier hopen we de eigenaren de mogelijkheid te geven met elkaar in contact te blijven en de gezamenlijke beleving van de hobby te stimuleren. Bijvoorbeeld door tourritten te organiseren voor een enkel type of voor een aantal typen gezamenlijk. Het ultieme doel is het behoud van de verschillende Suzuki klassiekers en de bijbehorende kennis en historische documentatie.

Daarnaast fungeert de website als platform voor de uitwisseling van kennis op technisch gebied en van informatie over evenementen en interessante nieuwsfeiten en ontwikkelingen.