AltoFolder2004  

Uitgangspunt is de doelstelling, zoals omschreven op de welkom-pagina. Om die doelstelling te verwezenlijken, vragen wij u als eigenaar van een Suzuki klassieker ons de daarvoor benodigde gegevens aan te reiken:

  • voornamelijk auto gegevens
  • slechts enkele persoonsgegevens
  • uw inloggegevens

Met de door u aangereikte gegevens wordt door ons uiterst zorgvuldig omgegaan. Die worden, met uitzondering van de privacy-gevoelige gegevens, opgenomen in het register. Inloggen is vereist om het register te kunnen inzien. Van de gegevens omtrent uw bereikbaarheid maken wij gebruik voor:

  • communicatie met de eigenaren van geregistreerde Suzuki klassiekers over toerritten en vergelijkbare activiteiten;
  • niet commerciële informatie-uitwisseling veband houdende met de betreffende Suzuki klassiekers.

De toestemming hiervoor geeft u door u te registreren op onze website. De niet vrij toegankelijke gegevens, w.o. persoonsgegevens, worden onder geen enkele voorwaarde verstrekt aan derden en/of voor commerciële doeleinden. Zonder uw toestemming worden gegevens niet aan derden verstrekt. Daarnaast staat het u vrij om ons aanvullende schriftelijke informatie met betrekking tot uw Suzuki klassieker aan te bieden ter publicatie op de website. Denk bijvoorbeeld aan technische informatie, ritverslagen en/of fotomateriaal.